Boekuitgevers.nl

De uitgeverij ‘De Nieuwe Haagsche’ heeft een dependance online onder de naam: boekuitgevers.nl. Veel hebben daar een boek laten drukken. Ze hebben StudioGM2 gevraagd om deze website voor hen te ontwerpen en realiseren. We hebben dit project met een speciale werkwijze aangepakt. Door deze andere slimme aanpak zie je dat de zichtbaarheid in zoekmachines vele malen verbeterd en op die manier veel meer ‘hits’ op de website creëert. Uiteraard moet de website niet stil staan. Content aanpassen, beheren, vernieuwen is uiteraard erg belangrijk. Dat vinden de zoekmachines ook erg belangrijk. Op die manier blijf je namelijk in beeld als specialist in jouw vakgebied. En zal je ook hoger en beter als zoekresultaten weergegeven worden.

Interface Boekuitgevers.nl | ontwerp StudioGM2

Categorieën: Boeken | Website | Wordpress