Cakeversierders heeft StudioGM2 gevraagd na te denken over een flyer waarop kort en bondig weergegeven wordt welke producten zij hebben. Deze flyers worden verspreid op een beurslocatie.

Flyer van Cakeversierders door StudioGM2

Drukwerk realisatie

Naast het ontwerp en dtp werkzaamheden heeft StudioGM2 ook het daadwerkelijk drukken voor deze klant gerealiseerd. Door het grote grafische netwerk dat StudioGM2 heeft opgebouwd zijn de prijzen voor deze producties erg laag en is de kwaliteit erg goed. StudioGM2 biedt alleen het beste voor de laagste prijs.